Start 2 Franchise

Met Start 2 Franchise maakt francorp Belgie van uw unieke concept een Succesvolle franchise. Ontdek meer over dit traject!

Heeft u een concept? Heeft u een succesvolle zaak/business en droomt u van uitbreiding?
Francorp helpt bij het succesvol uitbouwen van deze droom door middel van een bewezen ontwikkelingstraject.

Franchisegever worden en succesvol uw netwerk uitbouwen?

Succesvol franchisegever worden begint met het begrijpen van “Wat is franchise” en wat is het niet. Er zijn heel wat verschillende verhalen in omloop maar is steeds gebaseerd op onderstaande basis pijlers :

  1. Samenwerkingsovereenkomst tussen 2 onafhankelijke (rechts) personen
  2. Transfer van know how over het concept met als referentie kader de standard operations manual
  3. De rechten tot gebruik van de Intellectuele eigendomsrechten inclusief de producten/diensten eigen aan het franchise concept
  4. Contractduur met beperking in de tijd
  5. Vastgelegde locatie (adres, regio, land, …)

“De Franchisegever is een dienstverlener van zijn eigen concept”

De franchisenemers zijn nu de klanten van de franchisegever en zijn hoofdtaak is om alles in het werk te stellen zodoende de franchisenemers zich kunnen concentreren op de kerntaken, namelijk het optimaal uitbaten van het filiaal en de dagelijkse operationele verantwoordelijkheden. Zijn diensten bestaan uit het opleiden, ondersteunen, controleren en verder ontwikkelen van zijn franchise formule op vlak van producten/diensten, R&D, ICT, Juridisch, marketing, boekhoudkundig, HR, etc.

Waarom beslissen bedrijven om franchisegever te worden?

Er zijn vele drijfveren waarom bedrijven beslissen om hun concept te gaan franchisen maar er zijn 3 hoofdredenen die voor elk bedrijf gelden.

  • Geld : Een doorgedreven regionale, nationale of internationale expansie kost handen vol geld. Dat kan met een bank financiering, investeerders, risico kapitalisten, etc. maar je hangt steeds vast aan deadlines met derde partijen. Franchise biedt hier een oplossing waar met beperkte financiële middelen een netwerk kan opgebouwd worden. De franchisenemers zijn namelijk hun eigen investeerders in hun eigen filiaal dat uitgebaat wordt volgens het concept en de spelregels van de franchisegever.

"In het algemeen is de investering tot het worden van een professionele franchisegever MINDER dan het openen van een nieuw filiaal in eigen beheer"

  • Mensen : De franchisenemers zijn tegelijk investeerder, zaakvoerder, het lokaal gezicht van hun eigen filiaal. Het spreekt voor zich dat deze zelfstandige ondernemers vele inspanningen zullen doen tot het welslagen in vergelijking met een niet rechtsreeks betrokken filiaal verantwoordelijke in loondienst.
  • Tijd : Er zijn 24 u. in een dag. De operationele verantwoordelijkheid van de filialen wordt doorgeschoven naar de franchisenemers. Zij dragen hun eigen verantwoordelijkheid voor de dagelijkse operationele taken, halen van omzetten, personeelsbeleid en de problemen.

Proberen te franchisen

Soms is er de perceptie bij mensen dat ze even kunnen proberen om te franchisen. De vraag komt dan meestal van een klant of een relatie die hun concept geweldig vindt en dit ook in hun eigen stad wilt zien (uitbaten). Dit is uiteraard heel verleidelijk voor de eigenaar na al zijn inspanningen. Weliswaar betekent dat ook een opportunistische aanpak om eens vlug te gaan franchisen en we zien wel als het iets wordt. Het probleem met deze opportunistische strategie is dat het een korte termijn strategie is, in de meeste gevallen mislukt (met sluiting als gevolg) omdat er te weinig structuur in zit vanuit beide partijen en op het einde van de rit niet rendabel is voor de franchisegever. Je kan ook niet eventjes “on the side” gaan franchisen terwijl je nog volop met beide voeten dagelijks in de operationele grond staat.

Hoe wordt ik nu een professionele franchisegever?

Franchisen gebeurt niet enkel aan de hand van een franchiseovereenkomst, opgesteld door de huis advocaat, waar er een aantal, in dit geval veel te beperkte, (financiële) afspraken worden gemaakt gebaseerd op een gelijkaardig concept.  Franchisen is eerst en vooral een werkwoord, waar beide partijen hun beide taken dienen te vervullen zodoende het een win/win opportuniteit wordt voor BEIDE partijen.

Het is een nieuw product dat met kunde en ervaring dient samengesteld te worden op basis van het specifiek concept om uiteindelijk tot een lange termijn win/win opportuniteit te komen. Geen enkel concept is exact hetzelfde, ook is geen enkele franchise hetzelfde.

Wat brengt franchising mij financieel op?

Franchising is een x (maal) verhaal. Hoe meer franchisenemers hoe meer inkomsten en hoe kleiner de kostenratio per franchisenemer. In het algemeen zou een franchise onderneming binnen de 24 maanden Break even moeten zijn om daarna vele jaren door te groeien naar expansieve winsten. Royalties brengen vanaf jaar 3 een netto winst percentage van minimum 40 % wat maakt dat franchising op korte termijn een zeer sterke terugverdientijd heeft en op middenlange/lange termijn een sterk winstgevende businessmodel is. Let wel, dit kan enkel bewerkstelligt worden indien het franchise bedrijf professioneel wordt gerund en er een degelijke en gefundeerde voorbereiding aan vooraf is gegaan.

Wat kost het om Franchisegever te worden?

Om voldoende voorbereid te zijn en gewapend om uw concept voor een brede expansie te voorzien dient u een pre-investering te maken van tussen de 50.000 en 75.000 €. De totale pre-investering bevat alle professioneel advies, alle juridische documenten ter bescherming van uw concept, manuals, (online) franchise brochures en verkoopmaterialen alsook een werkkapitaal om uw eerste jaar met beperkte inkomsten te overbruggen.

Professioneel Franchise advies

Een gespecialiseerde franchise adviseur inzetten voor het franchisen van uw bedrijf is evenzeer vereist net zoals het vanzelfsprekend is dat een professionele boekhouding gedaan wordt door een erkende boekhouder. Een professioneel adviesbureau voor franchising, zoals Francorp Belgium, helpt zijn klanten met een specifiek Franchise ontwikkelingsprogramma. Tijdens dit programma dat tussen de 6 en 9 maanden in beslag neemt worden alle nodige voorbereidingen en werkdocumenten opgemaakt. Dit waarborgt dat de franchisegever voldoende gewapend aan de start te verschijnt maar ook om lange termijn succes te boeken als franchisegever, dit door jarenlange (inter)nationale ervaring en expertise.

Francorp methode : Succesvol bij meer dan 10.000 franchises wereldwijd

Strategische planning & structuur


De business planningsfase waar de basis van het franchise succes wordt gelegd en een 3-ledig financieel plan. Hier worden de fundamenten en alle praktische overwegingen gemaakt en een franchisegever roadmap/manual opgemaakt voor de eerste 5 j.


Juridische diensten en advies


Na het nemen van meer dan 350 beslissingen op vlak van expansie, franchise modellen, structuur, inkomstenbronnen, interne groei, marketing, training, rechten en plichten etc. worden deze in een juridisch kader gegoten, namelijk het franchise contract die een basis vormt samen met het pre-contractueel informatie document volgens de Belgische wetgeving. Ook wordt hier de “geheime saus” vastgelegd om copy cats van het concept te beperken.


Operationele diensten en advies


Om consistentie op netwerk niveau te garanderen is het van cruciaal belang en strikt referentie kader te creëren zodoende alle filialen hetzelfde eindproject en/of dienst afleveren aan de eindklant. Dit vereist een goed afgelijnde standard operations manual waar zowel het franchise gegeven als de dagelijkse operationele spelregels toegelicht worden. De SOM is de rode draad door het operationele franchise geven en nemen en omvat het referentie kader voor ALLE medewerkers op vlak van opstart, franchise vereisten, operationele vereisten, rapportering, marketing, personeelsbeleid, etc.


Franchise marketing & Sales


Nu we weten hoe, met wie, wanneer, voor hoeveel, etc. kunnen de franchise marketing materialen worden opgemaakt om franchisenemers te werven. Ook de Franchise verkoop materialen en methodiek vereist een specifieke en gepersonaliseerde aanpak.


Pas na het doorlopen van deze 4 fases mag u zichzelf beschouwen als volwaardige Franchisegever met grote kans tot slagen

Conclusie

Het opstarten van een franchise bedrijf is een “lange termijn strategische keuze” waar er voldoende tijd, toewijding en financiële middelen geïnvesteerd dienen te worden. Aan de hand van een pro-actieve aanpak worden er expansie doelen gezet die behaald worden met de nodige gespecialiseerde marketing initiatieven voor het rekruteren van franchisenemers. Vandaar start dan de operationele opstart begeleiding en de continue ondersteuning van de verscheidene diensten met als grootste doel : het succesvol uitbouwen van een consistent netwerk van franchise filialen en een gerespecteerde franchisegever te worden.

Wil u te weten komen indien uw concept franchiseerbaar is?

Neem dan contact met Francorp Belgium voor een gratis webinar over “Franchising your business” en ontvang na het webinar ook hun boek over succesvol Franchise geven.